Работи се за създаване на единен орган, който да следи язовирите. Това е отговорност на Министерството на околната среда и водите. Надявам се оттам тази седмица да внесат своя доклад в Министерски съвет. Това каза пред БНР директорът на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" главен комисар Николай Николов.

От първи септември главната дирекция ще бъде преструктурирана - ще се създаде отдел "Критична инфраструктура – превенция и контрол" към МОСВ. Новата дирекция ще има за задача да контролира дейностите по превенция на критичните инфраструктури.

"Искам ясно да бъде разбран - контролът върху състоянието на язовирите не е наша задача. Това, че участваме активно, не ни прави основни играчи в цялата тази работа", категоричен е Николов.

Той допълни, че "ние предлагаме механизъм, специално за язовирите. След като комисиите констатират състоянието на язовира, те ще предават актовете си на новия контролен орган".

Новата дирекция ще има правомощията да предприема и превантивни мерки, а именно – да налага забрана за ползването на язовирния комплекс, заповед за принудителното му източване или за принудителен ремонт. "Това е голямата идея, за да можем да се справим със състоянието на язовирите", обясни главният комисар.

Не така обаче стои въпросът с контрола на дигите и състоянието на речните корита, припомни Николов. За речните корита отговорността се разпределяла между кметовете на общини и областните управители. Във всички европейски програми за новия период са заложени текстове за превенция от бедствия.

По инициатива на доброволци от Варна, София, Велико Търново, Пазарджик в Главната дирекция ще бъде създадена и Национална асоциация на доброволните формирования.

Досега са изградени около 105 доброволни формирования с приблизително 2400 члена – доброволци. "В бедствените ситуации тази година имаше много хора инициативни, желаещи да помогнат. Малко обаче останаха повече от 5-6 дни. Тези, които останаха, бяха нашите доброволни пожарникари. Оттук дойде и идеята да се сформира тази асоциация", обясни Николов.