Без особен интерес от страна на най-големите в областта арендатори премина първата тръжна сесия за предложените тази година свободни парцели от Държавния поземлен фонд. След като от списъка бяха извадени най-примамливите ниви - стопанисваните от ИЗС „Образцов чифлик“ 1206 декара в община Русе, за наемане останаха едва 846 декара. По тази причина оферти за търга бяха подали едва 16 арендатори от областта. За някои парцели не бе подадена нито една заявка и те ще бъдат предложени на втора тръжна сесия. Масовите предложения за ренти бяха на нива около 60-70 лева.
Както „Утро“ писа, след търговете в последните години в областта вече почти не остана държавна земя за отдаване. Най-големите парцели бяха за тридесетина декара. За ниви от по 5-6 дка естествено нямаше голямо наддаване, а в землището на Гложево примерно се предлагаха 6 парцела с площ под 1 дка.
За слабия интерес към търга допринесе и намаляването на максималния срок, в който държавните земи се предлагат за арендуване. От 846 декара 647 бяха за срок от 5 години, а останалите 199 - за 1 г.
Миналата година на търговете се разиграха 5079 декара държавни ниви, като максималната достигната цена бе над 130 лева/декар. През 2012 г. количеството бе над 6800 дка. Тъй като срокът бе 10 години, тези парцели още дълго ще останат на разположение на арендаторите.