Земеделски стопани са разорали и засели десетки декари пасища в община Ценово, въпреки че не са наемали от парцелите, нито пък са платили нещо за тях. Това става ясно от заповеди на кмета д-р Петров, който нарежда имотите, които са публична общинска собственост, да бъдат иззети.
Заповедите са осем на брой и в някои от тях се изброяват по 5-6 парцела, така че нарушението изглежда е масово. Сред потърпевшите са някои от най-големите арендатори в региона. В някои случаи може би става въпрос за грешка, като земеделският производител е навлязъл леко и в съседния парцел и е „заел“ една ивица от общо 2-3 дка. В други обаче грешката изглежда изключена - да засееш 33 дка, които не са твои, като очакваш да си прибереш реколтата, а собственикът да пие една студена вода, някак ме изглежда съвсем в реда на нещата.
Стопаните имат начин да уредят отношенията си с Общината като заплатят обезщетение, което се определя въз основа на минималните наемни цени, а именно 80 лв. на декар. Те трябва да направят плащането в седемдневен срок, като в този случай се спира изпълнението на заповедта до приключване на стопанската година. При липса на доброволно изпълнение в тридневен срок ще се извършат действия по принудително изпълнение на заповедта и имотите заедно със засятата върху тях продукция ще бъдат иззети. 
Остава не съвсем ясно какво ще стане ако докато тече този 7-дневен срок нарушителите сами ожънат спорните терени и приберат всичко засято в тях. Напълно възможен вариант, тъй като жътвата на есенниците в Русенско вече стартира.