Стотици договори за наем на земеделска земя в региона вероятно ще бъдат прекратени служебно на 22 юни, като собствениците им рискуват да останат без договорените ренти, а фермерите - без правно основание да обработват земята. Така излиза от последните поправки в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, публикувани в Държавен вестник на 22 май. Текстовете, върху които експерти умуваха повече от година, са претърпели съществени корекции по пътя до пленарната зала на Народното събрание. И в резултат се е получил закон, който ще доведе до невероятна бъркотия.
Основната промяна е, че договорите за наем със срок по-голям от една година, вече се третират като арендни договори и за тях се изисква да имат задължителна нотариална заверка. За изпълнение на това изискване се дава срок от един месец - до 22 юни тази година. В оставащите две седмици до тази дата арендатори и кооперации трябва да издирят собствениците или част тях, притежаващи поне 25% идеални части от имота, да ги заведат при нотариус и пред него да подпишат декларация, с която да удостоверят вече сключения договор. Като заплатят и такса от 10 лева. В случай, че до 22 юни не е подадена горепосочената декларация, договорът за наем на земеделска земя се заличава служебно в службата по вписванията и в съответната общинска служба по земеделие.
Административното прекратяване на договорите ще удари по джоба не само зърнопроизводителите, но и обикновените хора, предпочели да отдадат земята си не само за една година, а за по-дълъг срок. Имотите остават без правно основание за ползване и ще се превърнат в „бели петна“. А за тях рентите са доста по-ниски от пазарните, на места с 20-30 лева на декар надолу. Парадоксално е, че поправките в закона бяха направени точно с цел борба срещу измамите с „бели петна“. Как увеличаването на броя на такива парцели ще спре мошениците, изглежда знаят само гениалните ни законотворци в парламента. Схемата от миналата година, когато „бели петна“ в различни части на страната бяха преотдавани чрез фалшиви споразумения, е възможна и с едногодишни договори, за които промени в закона няма.
По-големият удар обаче е срещу арендаторите, някои от които вече са изплатили авансово ренти по дългосрочните договори. А намаляването на нивите, за които имат правно основание за обработване, може да им докара и проблеми с банките. Според общоприетите клаузи за земеделските кредити, при намаление на обработваемите площи с повече от 15% заемът може да стане предсрочно изискуем и да доведе фермерите до фалит.
В шок сме от това ново безумие. Къде и кога да издирваме всички тези собственици, от тях примерно 60-70 са тук, другите 500 са по всички краища на света. А не ни дават и никакво време. Настояваме това недоразумение да бъде отстранено в следващите дни, изпратили сме предложение как трябва да се коригират текстовете. Ако законът остане в сегашния си вид, ще предприемем протестни действия, заяви за „Утро“ Иван Караиванов, председател на фермерския съюз „Дунавско зърно“ и член на Управителния съвет на Националната асоциация на производителите.