84 деца в риск от цяла България ще бъдат приети в новите шест центъра от семеен тип в Плевен. Те са изградени с над четири милиона лева по проект на община Плевен, финансиран по оперативната програма "Регионално развитие".

В новите домове, в които са създадени максимално добри условия, ще живеят деца и младежи от 3 до 18-годишна възраст, повечето от които са с увреждания. Те ще напуснат специализираните институции, в които са отглеждани до момента, обясни Светлин Симеонов - началник на плевенския отдел "Закрила на детето".
Осигуряване на среда за деца с увреждания и без увреждания, близка до семейната. Това е смисълът и в тия центрове децата няма да водят един изолиран затворен живот, а ще получават съпътстващи услуги от специалисти. Така ще ходят на училище, ще получават помощ от рехабилитатор, от психолог, от логопед, от кинезитерапевт.
Освен 12-те места за постоянно пребиваващите в красивите жилища, са предвидени и по още две за настаняването на деца при кризисна ситуация. За малчуганите ще се грижи персонал от 110 специалисти.
Само в Плевенска област в момента в специализираните институции се отглеждат над 60 деца с увреждания.