Община Русе получи награда за най-много усвоени средства по ОП „Регионално развитие“ за 2013 година. Тя бе връчена на годишната конференция за представяне на напредъка по изпълнение на програмата в Стара Загора.
През последната година Община Русе е управлявала 10 проекта по програмата на обща стойност 54 704 625 лева. От тях до момента са усвоени над 3,7 млн. лева за енергийна ефективност на 7 училища, за фестивала „Аз, градът“. В процес на реализация са проектите за интегриран градски транспорт, „Реки на времето“, „Техническа помощ за интегриран план за градско възстановяване и развитие“, изграждане на 3 центъра от семеен тип, развитие на културно-историческите атракции, обновяване на Онкото, благоустройството на ул. „Александровска“.
През миналата година Русе получи приза „Най-активна община“, което е признание за големия брой сключени договори по „Регионално развитие“.