Срокът, до който родителите на първокласници могат да подадат молби за еднократната помощ от 250 лева, изтича на 30 септември тази година. Това съобщи вчера директорът на дирекция „Социално подпомагане“ Кристина Георгиева.
Родителите трябва първо да запишат детето си в училище и едва след това да депозират заявленията. Еднократните суми се отпускат само за деца, които за първи път тръгват на училище, припомни Георгиева.
За да се получат 250-те лева, с които родителите могат да купят всичко необходимо за началото на учебната година на своя първокласник, средният месечен доход на член от семейство за изминалите 12 месеца не бива да надхвърля 350 лева. Изключения се правят само за деца с трайни увреждания, деца с един родител и деца, настанени в приемни семейства.
До този момент вече са подадени 439 молби в цялата област, за oбщина Русе те са 252. Досега са разгледани и одобрени 98 заповеди за отпускане на „първолашките“ помощи общо за 101 деца.