Домът за деца, лишени от родителска грижа от 7 до 18/20-годишна възраст „Калина“ в беленското село Стърмен се закрива от началото на август 2014 година, съобщават от Агенцията за социално подпомагане. От септември ще бъде закрит и дом „Надежда“ в Русе, в който са настанени деца от 3 до 7-годишна възраст. В сградата на социалната институция към момента работи Дневен център, а след окончателното преустановяване на дейността в дома ще се разкрие и още една социална услуга.
Закриването на домовете става в синхрон с националната програма за деинституционализация. От началото на 2014 годинаа в страната са закрити пет специализирани институции за деца. През 2013 закритите институции са 14, през 2012 година - 5, а през 2011 -  2.