Две решения за обезопасяване на пътя Русе-Бяла предлага научен колектив от катедра „Транспорт“ на Русенския университет, който изследва в рамките на трансграничен проект безопасността на движението по маршрута Адунац-Копачен-Гюргево-Русе-Бяла.
Двата варианта са взаимно допълващи се. Първият е изграждане на допълнителни ленти към сегашния път, които ще позволят омекотяване на блокиращия ефект на интензивния ТИР-трафик. Наред с това се предлагат корекции на някои от завоите. Вторият вариант е известен - скоростен път с отделни двулентови платна, който е определен като“много добро решение на проблемите с движението“. Темата ще бъде разисквана днес от областните управители на Русе и Велико Търново и специалисти от двете администрации.