140 варненски паралелки са планирани да приемат първолаци през новата учебна година, предаде кореспондентът на БГНЕС от морската ни столица.

Броят на родените през 2007 г., подлежащи за обучение в първи клас, е 3500, което означава, че училищата могат да обхванат всички деца, като за приблизително 70% от тях са осигурени условия за целодневна организация на обучение. Начинът на прием, броят паралелки, критериите, както и графиците със срокове, са приети на заседания на педагогическите съвети на всяко училище, като информацията предварително бе оповестена, уточниха от дирекция "Образование, младежки дейности и спорт".

Най-голям брой първокласници ще има отново в училищата от район "Одесос", където са разкрити 47 паралелки и са записани 1128 ученици. Сравнението на броя на родените и записани в района е 1035 към 1128, т.е. близо 100 деца (93) от други райони са записани в училищата на "Одесос". Законът за народната просвета не ограничава избора на училище и натоварването на т.нар. централни училища е факт.

В училищата от район "Приморски" има сформирани 34 паралелки с 830 ученици, като най-голям брой паралелки са разкрити в ОУ "А. Кънчев", ОУ "Г. С.Раковски" и СОУ "Н.Геров". Капацитетът на общинските училища в районите "Младост", "Владислав Варненчик" и "Аспарухово" осигурява възможност да се обхванат всички ученици с настоящ адрес в съответния район и минимум 10% повече. Към момента справката показва, че някои от училищата в районите "Аспарухово", "Владислав Варненчик" и "Младост" могат да приемат бъдещи първокласници: СОУ "Любен Каравелов", ОУ "Стоян Михайловски", СОУ "Неофит Бозвели". Например - близо 900 са родените и записани по настоящ адрес в "Младост", а записаните в училищата от района са 603.

В училището в село Каменар са сформирани две паралелки, в кв. Галата – две паралелки, в с. Тополи ще има една паралелка първи клас, а в с. Константиново – една слята първи трети клас, защото записаните деца в първи клас са само 6.

На 11 юли бе проведена среща с директори на училища от районите "Владислав Варненчик", "Одесос","Младост", където са обособени по-големи групи население от ромски произход. Всяко училище е получило от дирекция ОМДС списък с родените деца, подлежащи на прием, и адресна регистрация. Административните райони по списъците вече са обходени, проведени са разговори на място с родителите. На част от адресите обаче семейства не са открити, други са заминали в чужбина и ще се върнат септември. Това е предпоставка към 1 септември да има струпване на деца в определени училища, които не са изпълнили приема си. Продължава работата за ограмотяване и мотивиране на родителите на деца от малцинствата, казаха още от варненска община.