Русенската фирма „Ем Коммерс 10“, под чието управление вече са останките на могъщия някога „Прециз Интер Холдинг“, ще участва в Международната изложба за индустриални поддоставчици MIDEST в Париж, съобщи Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Форумът ще се проведе от днес до 22 ноември. На националния ни щанд ще се представят 20 български производители.
„Ем Коммерс 10“ ще покаже във френската столица произвежданите в Русе електрозаварени студено огънати тръби и кухи секции. Учреденото през 2010 г. дружество в момента е собственик на „ПИХ Индъстри“, където преди няколко години наследниците на Гено Генов прехвърлиха активи на „Прециз Интер Холдинг“ за около 40 млн. лева. Собственик на „Ем Коммерс 10“ е австрийският гражданин Роберт Mихаел Шрам. Негов управител е Венелин Василев, който притежава 1% от „ПИХ Индъстри“ като физическо лице. Останалите 99% са на „Ем Коммерс 10“, който фактически се явява шапка на русенския производител, през която минава по-голямата част от оборота му.
За миналата 2012 г. „Ем Коммерс 10“ реализира приходи от 30,44 млн. лева, а „ПИХ Индъстри“ - 10,8 млн. „Прециз Интер Холдинг“ е все още в несъстоятелност и се управлява от синдик. В холдинга обаче са останали само дългове. Само задълженията към държавата са за над 22 млн. лева.
Националното участие на българските предприятия в Международната изложба MIDEST 2013 се финансира от Европейския фонд за регионално развитие чрез ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“. Изложението е специализирана промоционална проява в областта на индустриалните поддоставчици и оборудване и е признато за най-значимо в Европа. То се организира ежегодно от 1971 г. и е насочено към производители и доставчици на детайли и компоненти, за компании, заети в областта на обработката на пластмаси и метал, за производителите на електроника и фирми, занимаващи се с ремонт на промишлено оборудване.