Кредиторите на „ПИХ Индъстри“ се събират на първо заседание днес, за да решат съдбата на предприятието, смятано за наследник на могъщия някога „Прециз Интер Холдинг“. Те трябва да преценят дали да опитат оздравяване на предприятието или да разпродадат активите му, за да покрият поне донякъде задълженията му към тях. Предстои и избор на постоянен синдик.
Както „Утро“ писа, на 12 декември миналата година Русенският окръжен съд реши да започне процедура по несъстоятелност по искане на „Райфайзенбанк“, която претендира за неплатени кредити с общ размер над 17,5 млн. евро. Към молбата на банката са се присъединили и други длъжници.
Според анализа на вещите лица, общите задължения на „ПИХ Индъстри“ надхвърлят 100 млн. лева, които многократно надвишават размера на активите. Това е факт още от преди 4 години и половина, затова за начална дата на неплатежоспособността е определена 16 юни 2011 г. За временен синдик е назначен Димитър Смиленов от София. 
Вещото лице е установило, че от юни 2010 г до 31 май 2015 г. „ПИХ Индъстри“ е извършвал търговска дейност и частично е погасявал паричните си задължения към отделни свои кредитори - работници и доставчици, както и задължения на „Прециз Интер Холдинг“ АД. Според съда паричните потоци на дружеството са съвсем недостатъчни за обслужването на такъв огромен дълг, който всъщност е станал изцяло предсрочно изискуем още от 2011 г.
В „ПИХ Индъстри“ наследниците на известния бизнесмен Гено Генов пробваха да спасят бизнеса на баща си за производство и търговия с електрозаварени тръби и профили, отделяйки там производствени сгради и техника за над 40 млн. лева. Направени бяха и промени в собствеността, според които сега почти целият капитал на компанията е притежание на дружеството с ограничена отговорност „ЕМ коммерс 10“, зад който стои австрийският гражданин Роберт Шрам. Съветът на директорите продължава да включва Стоян Генов, Иванка Генова и Валентин Ботев. Мандатът им е до 2018 г. По същия начин бе учредено и „БГ Стийл“ АД, което също произвежда метални изделия и продължава да работи. И тази фирма обаче е солидарен длъжник по няколко кредита, взети след 2010 г.