Една от най-заплашителните за хората и бизнеса фрази е „Аз съм от правителството и идвам да помогна“, каза преди години американският президент Роналд Рейгън. Е, сега правителството идва, за да помага на ВиК-Русе. През декември общото събрание на русенското дружество ще гласува за промяна на собствеността, така че 51% от капитала ще бъдат прехвърлени на създадената през тази година мегаструктура „Български ВиК холдинг“ ЕАД. Държавният капитал от 51% или 205 032 акции ще бъде прехвърлен в новото дружество.  

И тези вероятно неколкостотин нови чиновници, назначени в него, ще започнат „да помагат“.
Според официалните съобщения на Министерството на регионалното развитие и благоустройството една от първите задачи на новосъздадения холдинг е да подпомогне оздравяването на ВиК дружествата, за да могат да изпълнят проектите си по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, по която и ВиК-Русе очаква 132 млн. лева. С инвестирането им течовете по мрежата трябва да спаднат наполовина - от сегашните 40 на сто до 21%. Слава богу, по сключените вече договори по оперативната програма бенефициенти са ВиК дружествата, така че тези пари никой няма да може да пипне. Не се знае обаче какво ще става занапред. ВиК-Русе е от най-добре работещите дружества в страната и първенец по най-ниски загуби на вода. Така че е много вероятно холдингът да насочва инвестициите предимно към други места.
Опасно за Русе звучи и другата декларирана цел - да не се допускат кризи като тази в Перник. В нашия регион за радост такава опасност няма, няма и възможност вода от Русе да се пренасочи към други райони. Очаква се обаче да бъдат финансирани множество инфраструктурни проекти за „сухите“ области, което пак значи по-малко пари за Русе.
 Най-сериозната опасност обаче произтича от размиването на отговорността, тъй като за ВиК дружествата и проблемите с водата вече ще е отговорно не правителството, а назначените от него ръководни фактори в новата шапка. Хoлдингoвoтo дружecтвo мoжe дa имa зa прeдмeт придoбивaнe, упрaвлeниe, oцeнкa и прoдaжбa нa учacтия в дружecтвaтa, прoдaжбa нa пaтeнти, oтcтъпвaнe нa лицeнзии и др. нa дружecтвaтa, в кoитo учacтвa. То ще може да се разпорежда с лицензионни права и да продава акции или дялове, които притежава. Създадено с 1 млрд. лева капитал, то ще вкара само 250 млн. за изкупуване акциите на Вик дружествата. Останалите 750 млн. дялов капитал също могат да се прехвърлят. Така че не е невъзможно един ден да разберем, че краен собственик на ВиК-Русе вече е частна фирма.