Кметът Пламен Стоилов и изп. директор на „Топлофикация“ Георги Недев направиха първата стъпка към превръщането на боклука в енергия, като подписаха договора за изграждане на сепарираща инсталация за битови отпадъци. След като съоръжението заработи, от битовите отпадъци на регионалното сметище ще бъдат отделени всички материали, които стават за рециклиране. Освен това ще ограничи количеството на депонираната биоразградима битова смет, тъй като намерението е тя да бъде използвана за производство на енергия.
Подписаният вчера договор е предварителен, той дава  безвъзмездно право на строеж на инсталацията върху определения за целта общински терен, обясни зам.-кметът по комунални дейности Свилен Иванов. От тук нататък предстои фирмата да представи проекта си, за да получи зелена улица за строителството. Крайният срок за изграждане на инсталацията е 31 декември 2015 година.
Свилен Иванов напомни, че със съоръжението ще предотврати повишаването на такса битови отпадъци с 30%.