Столичната фирма „Битмап“ ще направи анализ на русенските квартали и според изведените специфичности ще очертае нуждите на жителите в тях. Това стана ясно, след като комисия оцени офертите на кандидатите в обществената поръчка на Община Русе за извършване на геомаркетингово изследване. В конкурса е участвала още една фирма, също от София - „ЕСРИ-България“ ООД, която е класирана на второ място.
По време на изследването ще се проведат анкети с жители на кварталите, разказа за „Утро“ управителят на софийското дружество Петя Бонева. Освен това анализът включва обработка на събрани данни, както и статистическа информация.
Както „Утро“ писа, идеята на поръчката е подробно да се проучи набор от индикатори като пол, възраст, социално положение и заетост на хората от различните квартали на града. Събраната информация трябва да даде картината на реалните нужди на различните райони и да помага на местната управа при вземането на решения за инвестиции, ремонти и мерки за подобряване на състоянието на различните градски части.
Анализът, който ще струва около 65 000 лева, е особено необходим за кандидатстването по проекти с европейско финансиране и се прави във връзка с подготовката на общинския план за развитие 2014-2020 година и плана за градско възстановяване и развитие. Освен това получените данни ще са в помощ на инвестиционните проекти за новите оперативни програми.