Управителният съвет на Българската народна банка взе решение да намали, считано от 1 юни 2014 г., лихвените проценти по депозити на "Корпоративна търговска банка" АД до средния им пазарен размер за банковата система по видове, матуритет и валути, изчислен съгласно лихвената статистика на БНБ за размера на лихвените проценти по депозити към май 2014 г.

Това съобщиха от Централната банка. Решението е взето на основание текстове от Закона за БНБ. Изпълнението на решението се възлага на квесторите на "Корпоративна търговска банка" АД, назначени от 25 юни от на УС на БНБ.

Същата мярка се прилага и по отношение на дъщерното й дружество "Креди Агрикол България" ЕАД. Решението подлежи на незабавно изпълнение. Лихвените проценти и в двете банки надхвърляха пазарните в опит да се привличат все повече и повече свежи пари.

В съответствие с представения вчера на консултациите при държавния глава план на БНБ и правителството за осъществяване на всички необходими мерки за гарантиране на банковата стабилност в страната УС на БНБ прие промени в Наредба № 6 на БНБ за кредитиране на банки в левове срещу обезпечение. Съгласно решението, изискуемият процент на обезпечението по чл. 6 от Наредба № 6 се установява на 110 на сто от първоначалната сума на предоставения при необходимост ресурс.