Общината предлага деветият етаж от Хирургическия блок и операционната на Онкото, която се намира на партерния етаж, да се извадят от капитала на Комплексния онкологичен център и да се дадат на МБАЛ. Докладната е внесена за гласуване на следващата сесия на Общинския съвет.
Интересното е, че това предложение се прави само няколко седмици след като Русенският окръжен съд постанови, че собствеността върху тези имоти е на Онкото. То ги ползва, откакто Хирургическият блок работи. Нещо повече: те са проектирани и построени с тази цел - за лечение именно на онкоболни. Решението на РОС обаче все още не е влязло в сила, то може да бъде обжалвано пред три съдебни инстанции и е твърде вероятно това да се проточи поне година.
Съвсем не е маловажна подробност и фактът, че това дело всъщност започна, след като Онкологичният център бе поканен да опразни помещенията, които сега ползва. Но е твърде странно защо, след като печели делото, вече е опразнил половината девети етаж и болните са събрани в другата половина.
Спорът за собствеността върху прословутия девети етаж и операционната тлее от години. Целият проблем идва оттам, че и етажът, и операционната се водят в капитала и на двете търговски дружества - болницата и Онкологичния център. Кашата става след разделянето на бившата голяма градска болница на две отделни търговски дружества - едното АД, в което собствеността се дели между държавата и общината, а другото - ООД със сто процента общинска собственост.
Според докладната Общината ще извади спорните имоти от капитала на Онкото и ще ги даде на МБАЛ. Идеята е в освободените опмещения да се направи отделение за кожно-венерически заболявания плюс детска педиатрия, която да обслужва новородени с различна степен на недоносеност.
Като замисъл е добре, стига да се реализира така, че да не пострадат онкоболните, които стават все повече. Защото най-важният въпрос в този казус е къде ще отидат те и дали няма да пострада качеството на обслужването им.
Според Общината проблем за болните в никакъв случай няма да се допусне. Всички решения се вземали съвместно с ръководството на заведението за онкоболни, именно за да не пострадат хората. От местната управа напомнят и че след като през октомври миналата година Центърът за кожно-венерически заболявания беше закрит, неговата сграда е дадена на Онкото. Като целта е цялото обслужване на болните да се съсредоточи там.
Първият въпрос обаче е кога старото Кожно ще стане годно за ползване. В момента там тече ремонт, за да се настани рентгенологичното отделение. По план това трябва да стане до месец. Но за операционна и болнични стаи все още само се мечтае. Според лекари от Онкото, има изготвен проект, според който за цялата реконструкция и пригаждането на старата сграда в състояние, в което да може да приеме болните, ще трябват минимум 1 млн. лева. Кога и дали ще бъдат отпуснати тези пари, е твърде неясно, особено на фона на недостига на средства в хазната.
Нито един от пациентите ни, които са хора от три области на страната, няма да усети каквото и да е притеснение относно лечението си, категоричен беше д-р Камен Кожухаров, управител на Онкото. Той предположи, че Общината като собственик на дружеството би могла да осигури половината от нужния милион за ремонт на най-старата болнична сграда в Русе и така да инвестира в здравеопазването. Д-р Кожухаров допълни, че собственост на Онкологичния център вече е и друга сграда - бившата Кожна поликлиника, която доскоро бе специализирана гинекологична клиника „Ескулап 97“. Преди месеци тя бе купена от Онкото на търг за 370 000 лева собствени приходи и в момента там е изградено Отделение по палеативни грижи. Ще направим всичко по стандарт и в старото Кожно, което е в двора на МБАЛ-Русе, каза още д-р Кожухаров.
При тази размяна на етажи и собственост в единия случай Общината ще извади актив от капитала на Онкото, с което на практика частично го обезкръвява. А от друга страна му дава право на ползване, което съвсем не е същото като собственост. Никой не предлага апортиране на сградата на Кожното в капитала на Онкото.
Въпросът е защо се бърза с това решение, което очевидно има нужда да се обмисли далеч по-сериозно. Още повече, че дори в самата докладна е направена уговорката, че това решение на Общинския съвет, което ще бъде гласувано на сесията през ноември, ще произведе действие едва след като и ако влезе в сила решението на съда, с което се признава, че собствеността върху етажа и операционната е на Онкото.
Но най-неясното от цялата тази каша е какво всъщност иска Онкологичният център. И защо от една страна води дела за собственост на етажите и ги печели, а от друга - ги опразва и явно няма нищо против да ги издаде на МБАЛ.