Незаконосъобразно е класирането на фирмите, участвали в обществената поръчка за закриване и рекултивация на депото за отпадъци в Борово. Това отсече Комисията за защита на конкуренцията /КЗК/ и върна поръчката за ново разглеждане и оценка.
Причина за решението е, че според антимонополния орган комисията, класирала офертите на участниците, не е компетентна. В нея е имало хора със завършено образование в областта на фермерството, изчислителната техника, поддържането, строежа и възстановяването на жп линии - специалности, които не са свързани с предмета и сложността на обществената поръчка. Затова комисията смята, че всички решения и действия от началото на процедурата са незаконосъобразни.
„Фермерът“ в комисията всъщност е зам.-кметът на Борово Силвия Гезмиш. Тя е била председател, но не се е произнасяла по същество, а е била по-скоро в ролята на ръководител, какъвто опит има натрупан в общинската управа, обясни за „Утро“ кметът на Борово Георги Георгиев. Според него членовете на комисията са компетентни, тъй като и преди са участвали в класирането на участници в обществени поръчки. Още повече, че едва ли съществува специалност рекултиватор на депа, че да трябва задължително такива експерти да участват в комисията, недоволства Георгиев.
Класирането на участниците е атакувано от варненското обединение „Депо за отпадъци-Борово“, в което влизат „Аякс-2002“ ООД, „Голф Балкан“ ООД и „Валмекс“ ЕООД. А спечелилото поръчката обединение е русенският консорциум „ЕКО Борово“, в който водещ съдружник е „Полистрой 2001“ ЕООД с управител Мартин Кръстев. Освен тази фирма, в консорциума участва и „Берус“ ООД.
Победителят е спечелил поръчката основно заради по-ниската ценова оферта, коментира кметът на Борово.
Решението на КЗК задължава Община Борово да определи нов състав на комисията и да плати разноските по производството в размер на 850 лева. То може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд. А че ще бъде обжалвано, е почти сигурно, каза кметът на Борово. Освен това Георгиев недоумява как и КЗК, и Върховния административен съд са допуснали предварително изпълнение на поръчката с оглед на това, че е от висока обществена значимост и е важно да се изпълни своевременно въпреки жалбата на обединение „Депо за отпадъци-Борово“, което настоява дейностите по нея да се прекратят. Съдът обяснява, че евентуалното забавяне на предвиденото за закриване нерегламентирано сметище и неговата рекултивация има реалната опасност да застраши живота и здравето на жителите в района, а повърхностните води на депото могат да попаднат в подпочвените води и образуващите се вредни газове в сметището ще продължат да замърсяват въздуха в региона. Според кмета Георгиев антимонополната комисия си противоречи заради това, че хем дава зелена светлина на закриването на сметището чрез едно решение, а чрез друго го спира.