Зелената благотворителна кампания „Капачки в действие“ има адрес и в Русе, откъдето ще потеглят за рециклиране поредните килограми с пластмасови капачки. След като преди месец фондация „Идея в действие“ обяви първия си голям успех - събран и предаден за рециклиране 1 тон пластмасови капачки, вече е налице и вторият тон. За по-малко от два месеца кампанията, която обединява грижата за природата на България с грижата за децата в институциите, успя да привлече за каузата си стотици граждани, институции, университети, читалища, клубове, заведения за обществено хранене, български и международни компании.
За улеснение на организацията фондация „Идея в действие“ постоянно актуализира картата с пунктове за капачки към кампанията и до момента те са над 50 в цялата страна. В Русе това е центърът за езикови услуги „Форум“ на ул.“Петко Д.Петков“.
От втория тон капачки до края на месеца ще бъде дарена пералня на дома за деца и младежи с умствена изостаналост „Слънчице“ в село Горски Сеновец, община Стражица. Там се отглеждат 22 деца и младежи на възраст между 9 и 26 години, които имат активна трудова терапия в различни направления.
Кампанията няма краен срок и сега целта вече е третият тон пластмасови капачки, за да може скоро и трети дом за деца да се сдобие с необходим електроуред.