Целодневните детски градини „Звездица“ и „Червената шапчица“ в русенските квартали „Дружба 1“ и „Чародейка“ ще бъдат газифицирани, съобщиха от „Овергаз“. Инфраструктурните проекти предвиждат присъединяването на двете забавачки към газоразпределителната мрежа до края на декември.
Тръбите за пренос на синьо гориво вече са положени. Остава изграждането на вътрешните инсталации в двете сгради. След завършването на проектите и с първите доставки на синьо гориво директорите на „Звездица“ и „Червената шапчица“ ще решат завинаги проблема с „дървената ваканция“, казаха от компанията.
С присъединяването на двете градини общият брой на газифицираните детски заведения в Русе става 25. А ако добавим шестте основни и двете средни училища, както и петте професионални гимназии, броят на обектите, ползващи синьо гориво за отопление, достига 37.
Само за 2012 година газифицираният от „Овергаз Север“ обществено-административен сектор в Русе спести 2,5 милиона лева. Осезаемите икономии се дължат на по-ниската цена на природния газ. Той е най-предпочитаният енергоизточник от над 2200 обществени обекта в цялата страна, защото за киловатчас енергия, произведен със синьо гориво, те заплащат 11 стотинки. Докато същото количество енергия от електричество струва 23 стотинки, а от газьол за отопление - 21 стотинки.