„Овергаз Мрежи“ е подписал Меморандум за разбирателство с Министерство на енергетиката и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) по програмата за енергийна ефективност DESIREE Gas. В рамките на проекта близо 10 000 домакинства ще могат да се възползват от 20% безвъзмездно финансиране за газификация на жилищата, съобщиха от „Овергаз“.
Целта на програмата е замяната на нискоефективните енергоизточници с природен газ и развитието на битовата газификация у нас. Общата сума на безвъзмездната финансова помощ е в размер на 10 милиона евро, като администратор на проекта е Министерството на енергетиката.
„Овергаз Мрежи“ ще подпомага желаещите да се газифицират домакинства в целия процес на кандидатстване. Разпределителната инфраструктура на газовото дружество достига до домовете на 250 000 семейства на територията на 51 общини в цялата страна.
Отпускането на средства по програмата ще продължи до изчерпване на финансовия ресурс на безвъзмездната помощ. Очакваните годишни икономии за домакинствата се равняват общо на 1,5 милиона евро заради значително по-ниската цена на природния газ.
От 1 юли цената на синьото гориво бе намалена с още 10%. В момента газифицираните битови потребители плащат за киловатчас енергия, произведена от природен газ, 8,1 стотинки или с 57% по-евтино от тези, които ползват електрическа енергия, изчисляват от „Овергаз“.