8,3% от русенските домакинства, газифицирали домовете си от 2015 г. насам, са ползвали 20% отстъпка в цената благодарение на проекта „DESIREE Gas“. От началото на програмата от нея са се възползвали общо 1073 в страната, които са усвоили приблизително 900 000 лева безвъзмездна финансова помощ. Най-много заявления има в София, Разград, Русе, Велико Търново и Горна Оряховица, следвани от Ямбол, Попово, Монтана и Кюстендил.
В 70% от случаите електроенергията е замененият енергоизточник за отопление. 28% от бенефициентите са избрали природния газ пред дървата за огрев, а 2% са заменили въглищата с по-екологичното синьо гориво. 70% от заявленията за газификация са на апартаменти, а 30% на къщи. 
Проект DESIREE GAS има за цел да осигури специален и ефективен механизъм за подкрепа на газификацията на българските домакинства в съответствие с изискванията на Директивата за енергийна ефективност на ЕС. Той насърчава преминаването от въглеродно интензивното електричество към природен газ, като по този начин се намалява потреблението на енергия и въглеродни емисии в жилищния сектор в България. Проектът се финансира от Международен фонд „Козлодуй“ („МФК“), администриран от Европейската банка за възстановяване и развитие („ЕБВР“). 
Проектът стартира през септември 2015 г. и е с продължителност 36 месеца. Програмата покрива 20% от разходите за газификация на жилището, като сумата може да достигне до 2400 лева за едно домакинство. 
Въпреки изгодната отстъпка, кандидатите за участие в програмата изглежда не са били толкова много, тъй като през юли тази година условията са съществено олекотени. Съкратено и опростено е заявлението за кандидатстване, намалява се срокът за разглеждане и одобрение на молбите, както и на броя на образците. Отпадна изискването документите да се изготвят и на английски език. Вече не е необходимо и да се предоставят допълнителни удостоверения или квитанции, като например за платени местни данъци и такси за имота. В резултат август 2017 е месецът с най-много новоприсъединени домакинства, отчитат от „Овергаз“.