Обемът на депозитите в банковата система продължава да се увеличава и вече е по-голям от този на отпуснатите кредити. По данни на БНБ депозитите на неправителствения сектор са 54.942 млрд. лв., а кредитите му са на стойност 54.588 млрд. лв.
Депозитите на бизнеса нарастват с 6.2% в края на септември 2013 година, до 15.195 млрд. лв. Депозитите на финансовите предприятия се понижават с 5.2% на годишна база през септември т. г до 3.650 млрд. лв. А влоговете на населението нарастват с 8.5%, до рекордните 36.097 млрд. лв.
В същото време кредитите се увеличават с 0.5%, до 54.588 млрд. лв. При заемите за бизнеса има увеличение от 1.4%, до 35.076 млрд. лв. Кредитите за домакинствата са 18.570 млрд. лв, като намаляват с 0.6%.
Данните показват задълбочаващ се спад на кредитирането в страната. Нетен кредитополучател остава правителственият сектор, но домакинства и фирми се превръщат в спестители и погасяват заемите си.