Депозитите на домакинствата достигат 53.887 млрд. лв. (46.6% от БВП) в края на септември, като се увеличават с 8.2% спрямо същия месец на 2018 г., съобщи Българска народна банка. Данните показват, че въпреки почти нулевите лихви населението продължава да спестява. Дори когато затворените в депозити пари реално намаляват, тъй като начисляваните по тях лихви не могат да достигнат инфлацията. При 0,5% годишна лихва и 3,5% инфлация покупателната сила на парите в банките намалява с 3% на година, но това се оказва недостатъчно да накара спестителите да потърсят по-доходни алтернативи. 
Кредитите за домакинствата също растат и възлизат на 23.377 млрд. лв. (20.2% от БВП) като се увеличават с 9.1% (8.8% годишно повишение през август 2019 година). В края на септември 2019 г. жилищните кредити са 10.358 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 13.6%. Потребителските заеми възлизат на 11.119 млрд. лв. и се увеличават с 10.9% спрямо септември 2018 г.