В 11.40 минути в Българската народна банка бе получено писмено уведомление от ръководството на Корпоративна търговска банка, в което информира за изчерпване на ликвидността и преустановяване на разплащанията, както и на всички видове банкови операции.

Това се казва в изявление на БНБ.

"На това основание и с решение на Управителния съвет на БНБ Корпоративна търговска банка е поставена под специален надзор. От този момент правата на акционерите са отнети и са назначени квестори", се посочва в съобщение на националната банка.

"Ръководството на централната банка е в пряка комуникация с основните държавни институции. Междувременно от миноритарния собственик на КТБ – ВТБ – бе заявен интерес за водене на разговори с БНБ за подкрепа на КТБ", се казва още в съобщението.

БНБ ще даде повече информация на специален брифинг по-късно днес.