Деветият етаж от Хирургическия комплекс и операционната зала на първия етаж са собственост на Онкодиспансера, категоричен беше Русенският окръжен съд.
Спорът за това чия собственост е етажът, който впрочем откакто го има Хирургическия блок се ползва от Онкото, тлее от години. И МБАЛ, и Онкото твърдят, че е техен. А причината за този спор е фактът, че през 2000 година по времето на Иван Костов и двете болнични заведения осъмнаха като търговски дружества.
И като такива те имаха капитал, който се регистрираше в онези години в съда.
Целият Хирургически комплекс е построен през 1998 година. Тогава той е 100 процента общинска публична собственост. През 2000 година Общинският съвет като собственик решава да извади от балансовата стойност на Районната болница деветия етаж и операционната и да ги даде на Диспансера по онкологични заболявания, където да ги зачислят като собствен актив. Болницата обаче не изпълнява това решение на съветниците.
През юли 2000 година по заповед на тогавашния здравен министър болниците стават търговски дружества. И се регистрират в съда като такива, като посочват в документите си и капитала си. Затова през 2007 година Общинският съвет пак се намесва и решава да увеличи капитала на Онкодиспансера със стойността на тези помещения - оценяват ги към онзи момент на 366 946 лв. Те са апортирани в капитала на диспансера.
Всъщност през всичките тези години помещенията се ползват от онкоболните - там са отделението по онкохирургия и онкогинекологията. Онкото плаща данък за тези помещения, то ги поддържа и ремонтира. Само че с писмо от януари тази година Онкото е поканено да ги опразни. Затова и завежда дело пред Окръжния съд, който беше категоричен: операционната и деветият етаж са собственост не на болницата, а на Онкото. Но не защото Общинският съвет е решил така през 2007 година, а защото са ги придобили чрез добросъвестно владение по давност - повече от 10 години са владели, стопанисвали и поддържали имота, без никой да се е противопоставил на това. 
Ние сме моралният победител в тази сага, която ни струваше много нерви и излишно напрежение, коментира управителят на Онкото д-р Камен Кожухаров. Той допълни, че сега се надява болницата да им изплати 37 000 лева, колкото са направените по делото разноски. За периода, в който се водят споровете между двата медицински екипа - този на Онкото и на МБАЛ-Русе, няма никакви финансови противоречия. Онкохирургия и Онкогинекология си плащат всички сметки за консумативи и това им излиза около 15 000 лева на месец.
На този спорен девети етаж преди години ръководството на болницата в лицето на тогавашния изпълнителен директор д-р Минчо Вичев имаше намерение да настани Детското отделение. Мотивите му бяха, че предстои деинституционализация на децата от дом „Майка и дете“, а бебетата с тежки проблеми трябва да бъдат преместени в сграда, която отговаря на всички медицински стандарти. Въпросът отново бе повдигнат след закриването на Диспансера за кожни и венерически болести и необходимостта Русе все пак да има Кожно отделение. Напълно съм съгласен с това, но в болницата има достатъчно място, контрира тогава д-р Кожухаров.
Друг неоспорим факт е, че и двете медицински заведения са плащали данъци за тези пространства в продължение на години от 1998 г. досега. И сега болницата има право да си поиска парите от общината.