Работата по проектирането и строителството на ВиК-мрежа в Средна кула и Долапите няма да бъде прекратена, въпреки че тече обжалване на победителите в обществената поръчка в Комисията за защита на конкуренцията. Това реши антимонополният орган, като подчерта, че проектът е от висок обществен интерес, и отчете факта, че заради липсата на канализация отпадните води в двата квартала водят до замърсяване на почвата и качеството на подземните води. В мотивите към решението си комисията взема под внимание и факта, че проектът се финансира по ОП „Околна среда“ и забавянето на подписването на договор за възлагане на поръчката би довело до неговия провал.
Както „Утро“ писа, поръчката за проектирането и строежа на ВиК мрежата в Средна кула и Долапите се озова в Комисията за защита на конкуренцията след жалби на четири консорциума. Това са консорциумите „Средна Кула 2013“ и „ВиК-Русе-2013“, както и отстранените „Довеждаща инфраструктура Русе 2013“ и „Хидроинженеринг“. Те атакуваха избора на „Хидро Русе“, обединение на фирмите „Ренгсол“ ЕООД, познатата „ВТ Инженеринг“ ООД, „Хидрострой“ АД и посоченият като подизпълнител „Доми 97“ ООД. Антимонополната комисия обаче отказа да образува производство по жалбата на „Средна Кула 2013“, а по останалите тепърва ще се произнесе.
Проектът е на стойност близо 40 милиона и е бленувана мечта за жителите на двата квартала от години. За риска голяма част от проектите по водния цикъл да не се реализират заради забавяне алармира в началото на месеца министърът на околната среда Искра Михайлова.