Народното събрание започва от днес експериментално пряко излъчване чрез интернет-страницата на парламента на заседания на парламентарните комисии, съобщиха от НС.

Първото заседание, което ще може да бъде проследено в интернет, е на Комисията по бюджет и финанси. То започва в 14.30 часа и може да бъде наблюдавано в рубриката "Видео" на страницата на Народното събрание.

Парламентът вече е оборудвал три зали, от които може да се осъществява пряко предаване на заседания на парламентарните комисии. Народните представители записаха в Правилника за организацията и дейността на 42-рото Народно събрание, че по решение на парламентарните комисии заседанията им се излъчват в реално време в интернет.

Излъчването на заседанията на парламентарните комисии в интернет е част от последователните усилия на 42-рото Народното събрание за по-голяма публичност на законодателния процес и контрола върху изпълнителната власт, както и надзора върху други държавни органи. Целта е да се осигури възможност българските граждани пряко да следят цялостната дейност на законодателния орган на Република България. От януари 2010 г. заседанията на Народното събрание се предават пряко в интернет.