Нобеловата награда за икономика беше присъдена на американците Юджин Фама, Ларс Петер Хансен и Робърт Шилър за изследванията им на финансовите пазари.

Те са отличени за "емпиричния им анализ на цените на активите", съобщи Шведската кралска академия на науките. Макар да е невъзможно да се прогнозират цените на акциите и облигациите в идните дни и седмици, благодарение на изследванията на Фама, Хансен и Шилър "е напълно възможно да се предвиди общият ход на тези цени в дългосрочни периоди като следващите три до пет години", съобщи академията в комюнике.

Лауреатите са положили основите на разбирането на цените на активите. 74-годишният Фама доказа през 60-те години на миналия век, че е илюзорно да се правят краткосрочни прогнози за финансовите пазари, променяйки практиките в дълбочина. 67-годишният Шилър откри в началото на 80-те години, че подобни прогнози са по-лесни в по-дългосрочен план. 61-годишният Хансен разработи след това статистически метод за изследване на теориите за цените на активите.

Нобеловата награда за икономика, която официално се нарича "награда на Шведската банка за икономически науки в памет на Алфред Нобел", е единствената, която не е посочена в завещанието на шведския изобретател на динамита. Тя е създадена през 1968 г. от Шведската централна банка и е връчена за първи път през 1969 г. Другите Нобелови награди (за медицина и физиология, физика, химия, литература и мир) са присъдени за първи път през 1901 г. Наградата е придружена с чек за 8 милиона шведски крони (909 000 евро).