В Софийския университет "Св. Климент Охридски" се провежда кандидат-студентския изпит по български език и литература.

Бяха изтеглени два варианта за изпита.

Първата тема, по която могат да пишат кандидат-студентите е: "Духовният героизъм в поезията на Пенчо Славейков". Вторият вариант е: Съпоставка на цитати от произведението на Елин Пелин "Косачи" и на Пенчо Славейков "Сърце на сърцата".

"Затова има приказки, затова са ги хората измислили и песните са затова… да те измъкнат от неистината, за да разбереш, че си човек" - Елин Пелин "Косачи".

"Утопия! И тъй да е - в живота
утопиите само дават цел
и человека во човека раждат"
Пенчо Славейков "Сърце на сърцата".

Около 10 дни ще ни бъдат необходими за изнасянето на резултатите при този брой кандидати, обясни минути след изтеглянето на темите доц. Катя Станева от Катедра "Българска литература" и председател на изпитната комисия.

Броят на подалите молби за явяване на изпит е над 1200 души, но не всички се явяват, тъй като някои разчитат на предварителния изпит, обясни доц. Станева. При всички случаи над 1000 души ще пишат по един от двата варианта, посочи тя. Формулировките позволяват да направим подбор. Истината е, че държим на авторитета на Софийския университет, но и много щадящо и добронамерено проверяваме, обясни тя.

Темите са максимално обобщение, за да могат децата да покажат какво знаят и какво мислят, подчерта тя. Според доц. Станева по-голям брой кандидат-студенти ще предпочитат съпоставка на цитатите от Елин Пелин и Пенчо Славейков.

Онези деца, които разчитат на солидна подготовка, залагат на първия вариант – там веднага се показва, че се познава много добре авторът. По-разкрепостените в мисленето и по-несигурни в знанията си импровизират, обясни тя. Импровизациите, без да съм сигурна предполагам, че ще бъдат удоволствие за проверяващите, макар че понякога дори да не изнасяме бисери се получават неприятни неща, призна тя.

Заместник-ректорът по учебната дейност на Софийския университет "Св. Климент Охридски" доц. Стефанова поздрави кандидат-студентите и им пожела да бъдат съсредоточени, да дадат най-доброто от себе си и наесен да ги посрещнем като студенти на Софийския университет.

Изпитът е писмен с продължителност 4 астрономически часа. Всеки от кандидат-студентите избира и работи по едната от двете възможни задачи. Едната предвижда създаване на самостоятелен аргументативен текст по проблем, поставен чрез творчеството на конкретен автор от българската литература. Проблемът е предварително зададен във формулировката на задачата.

При втория избор трябва да се създадат самостоятелен аргументативен текст в избрана от кандидат-студента жанрова форма, в който да се интерпретира проблематика, зададена чрез цитати от включените в изпитната програма литературни произведения. Проблемът трябва да бъде изведен и формулиран от кандидат-студента.

Изискванията към кандидат-студентите са да създадат задълбочен, логически свързан и езиково коректен текст, да осмислят и коментират съдържащите се в задачите хуманитарни и обществени проблеми и да проявят знания в областта на националната културна и литературна история, подчинени на конкретния проблем.

Специалностите, за които кандидат-студентите могат да кандидатстват след успешно положен изпит, са: Философия; Психология; Културология; Библиотечно-информационнни науки; Архивистика и документалистика; Педагогика; Социални дейности; Неформално образование; Българска филология; Славянска филология; Арменистика и кавказология; Предучилищна и начална училищна педагогика; Социална педагогика; Специална педагогика; Логопедия; Физическо възпитание и спорт.

От 14.00 ч. е изпитът по биология. Изпитната програма по биология е съставена въз основа на учебната програма по биология, одобрена от МОН за VІІІ, ІХ и Х клас на СОУ - задължителна подготовка. При подготовка за кандидатстудентския изпит могат да се използват учебниците, одобрени от МОН, които максимално се доближават до учебната програма.