С еднократни парични суми и със стипендии Община Русе ще продължи да подкрепя даровити деца, изявили се в сферата на науката, изкуството и спорта. Предстои Общинският съвет да гласува тазгодишната Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби, с която се насърчават творческите им заложби.
Еднократно финансово подпомагане ще получават ученици от общински училища, класирали се от първо до трето място на национален или международен конкурс, олимпиада или състезание в областта на науката, изкуството и спорта, включени в националната програма. В общинската програма е разработено подробно и кои призови места в определени състезания или шампионати дават възможност на децата да кандидатстват за общинска стипендия.
В раздела „Други мерки“ е предвидено русенчета, отличени на международни състезания, да получат еднократно от 180 до 120 лева, призьорите от национални състезания - от 120 до 70 лева, а класираните в челната тройка на регионални и общински олимпиади и форуми - от 90 до 50 лева. Отличените с титлата „Най-добър...“ и „Най-полезен“ в състава на отбор, ще получават между 150 и 40 лева в зависимост от това дали състезанието е било международно, национално, регионално или общинско.