В Русе ще бъде създаден център за подкрепа и социално включване на хора с увреждания, където специалисти ще им помагат да си намерят по-лесно работа. Освен в Русе такива центрове ще има в София и Стражица, като общо 20 души с увреждания от трите общини ще могат да се възползват от предоставяните услуги. В центровете ще работят специалисти, които ще извършват оценка на професионалната пригодност, на здравословното състояние, на риска на конкретното работно място. Ще се провеждат професионални консултации и обучения, като ще се осигуряват и услуги за подкрепа и трудова асистенция. Това стана ясно на среща, на която бяха обсъдени възможностите за все по-активно участие на хората с увреждания и на други уязвими групи в обществото. В нея участваха експерти от областна администрация Русе, като срещата е част от дейностите по проекта „Център за социално включване“ на „КСБВ“ ЕООД и фондация „Майко мила“.