40 млади учени - 28 от Русенския университет и 12 от Техническия университет в Габрово, ще бъдат подпомогнати в израстването си като специалисти по инженерни науки и информационни технологии благодарение на Европейския социален фонд. Проектът е разработен от двете висши училища и ще продължи до юли 2015 г., като е осигурено финансиране от 731 450.76 лева.
Основната цел на двугодишната програма е да се подобри качеството на научните изследвания на  докторанти, постдокторанти и млади учени, което да повиши качеството на обучение в университетите, партньори по проекта.
Това е втори съвместен проект на нашия университет и Техническия в Габрово за оптимизиране на научния труд на младите изследователи в областта на инженерните науки, поясни проф.Христо Белоев, ръководител на проекта. На младите учени предстои да подготвят дисертации, да направят публикации в научни издания и да получат помощ в своите практически разработки.