Правителството прие постановление за изменение на Наредбата за изискванията към етикетирането, маркировката и външното оформление на тютюневите изделия и за определяне на стандарти за извършване на оценка на съответствието на съдържанието на вредни съставки в цигарите.
С постановлението се променят допълнителните предупредителни надписи, свързани със здравните последствия от тютюнопушенето. Те следва да бъдат изписани на една от широките страни на потребителските и на външните опаковки на тютюневите изделия (с изключение на тези от тях, които са за смъркане и дъвчене). Старото етикетиране е допустимо до изчерпване на количествата, но не по-късно от 28 март 2016 г.
Измененията имат за цел да приведат националното законодателство в съответствие с изискванията на Директива 2012/9/ЕС.