От 1 до 30 юни се приемат документи по програма „Асистирана репродукция“. Както е известно, програмата разполага с фонд, който подпомага финансово двойки, които вече са извършили процедури ин витро в специализирана клиника. Одобрените кандидати ще получат до 2500 лева срещу фактура за действително направен разход и съответния медицински документ.
Двойките попълват заявление и декларация по образец, които могат да се изтеглят от сайта на Общината или да се получат от нейния Информационен център. За повече информация кандидатите могат да се обърнат към експертите на отдел „Обществено здраве“ на ул. „Черно море“2 и на телефони 082/ 506-755, 737 или 0885 387 831, 0882 054 062.