Дъщерните фирми носят около 800 хил. лева приходи на „Параходство БРП“ за първото тримесечие на годината, става ясно от консолидирания отчет на дружеството, представен на фондовата борса. Общите продажби на групата възлизат на 5,7 млн. лева, от които около 800 хил. лева са от дъщерните на параходството компании. Заради тях обаче печалбата на БРП леко намалява и за периода януари-март възлиза на 234 хил. лв. За цялата 2013 година групата бе на плюс със 2,26 млн. лева.
„Параходство БРП“ притежава по 100% от „Интерлихтер Словакия“ и „Блу Сий Хорайзън“ /Република Сейшел/ и „Порт Инвест“, което наскоро получи концесия за пристанището в Лом. Компанията е собственик на 94,25% от акциите в „Маяк-КМ“, 55% в „Порт Пристис“ и 51% във „Ви Ти Си“. БРП държи и 50% в съвместното с БМФ дружество „Варнафери“, извършващо фериботни превози до Русия.
Периодът на второто тримесечие от април до юни   съвпада с периода на пролетното пълноводие на река Дунав. Най-характерното за тези месеци от годината е високото ниво на реката, което в определени периоди може да достигне критично високи стойности.  Независимо че пълноводието позволява почти 100% използване на товароподемността на съдовете, то носи и своя негативен ефект, изразяващ се в покачване на разхода на гориво за превоз на единица товар като следствие от съпротивлението на силното течение, което срещат корабите при движение срещу течението, посочва в доклада си „Параходство БРП“.