Звената "Български документи за самоличност" при областните дирекции на МВР ще съдействат на гражданите, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас в изборния ден на 25 май, съобщиха от пресцентъра на МВР.
В седмицата преди провеждането на изборите бе създадена необходимата организация българите, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи, защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок, да имат възможност да упражнят правото си на глас, като.
В зависимост от конкретните нормативни изисквания, на граждани, подали вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването й или ще бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат, повреден, унищожен документ за самоличност или лична карта с изтекъл срок на валидност.
За издаване на удостоверение гражданите лично трябва да подадат искане в ОДМВР и РУ при ОДМВР до 25 май от 08.00 до 17.00 часа. Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване правото на глас в изборния ден, се издават само след подаване на заявление за издаване на лична карта и след цифрово заснемане на лицето на заявителя.
В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заявление за издаване на лична карта, удостоверение може да се издаде във всяко РУ и ОДМВР независимо от обявения постоянен и настоящ адрес.
Удостоверения за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинската администрация.