Ръст с над 19% на рентите и цените на земеделската земя в Русенско отчита за 2013 г. Териториалното статистическо бюро. В края на миналата година средната цена на един декар земеделска земя в областта достига 729 лв., което е с 19.1% повече от 2012 година Спрямо предходната година през 2013 г. най-голямо е увеличението на цената на лозята - с 31.1% при средно 21.8% за страната. Увеличението на цената на нивите е с 18.3%, а на овощните насаждения - с 11.1%. Единствено при постоянно затревените площи е установено значително намаление на цената.
През 2013 г. най-висока е цената на сделките със земеделска земя в община Ветово - 941 лв. на декар. Най-голямо увеличение на цената на декар земеделска земя спрямо предходната година е регистрирано в общините Ценово и Бяла - с 47.0 и 46.9%, докато в Русе и Сливо поле се наблюдава спад - съответно с 22.1 и 22.6%. Данните на статистиката влизат в известно противоречие с тези на брокерите на земя, според които най-скъпи са нивите в община Сливо поле и Русе, където са и най-високите изплащани ренти.
Според статистиците, през 2013 г. средната цена на рентата на един декар наета/арендувана земеделска земя достига 43 лв., което е с 19.4% над ценовото равнище от 2012 година. Спрямо предходната година през 2013 г. най-голямо е увеличението на рентата за нивите - с 19.4%.
През 2013 г. най-висока е цената за един декар наета/арендувана земеделска земя в община Сливо поле - 53 лева. Увеличение на цената на рентата спрямо предходната година се наблюдава във всички общини на областта. Най-съществено е увеличението в община Две могили - с 29.0%, а най-малко - в община Сливо поле - с 10.4%.