Сериозен ръст в изкупните цени на свинското месо позволяват на „Свинекомплекс Николово“ да увеличи печалбата си през третото тримесечие на годината, става ясно от междинния финансов отчет на дружеството за второто тримесечие на годината. За периода януари-септември средната реализационна цена е 3,31 лева за килограм живо тегло и сравнена със същия период на миналата година се покачва с 0,83 лв./кг или с точно една трета. Угоените прасета се продават по 2,55 лева, подрастващите - по 4,05 лв./кг. 
През третото тримесечие е нараснала и реализацията на живи животни, макар и минимално - с 16 тона повече спрямо същия период на миналата година. Така свинекомплексът успява да увеличи приходите си с малко над 1 млн. лева и да утрои печалбата си спрямо юни тази година. Към 30 септември положителният финансов резултат възлиза на 400 хил. лева, спрямо 133 хил. лева три месеца по-рано и загуба от 561 хил. лева за деветмесечието на миналата година.
Наличните животни в свинекомплекса се увеличават с над 2400 броя спрямо 2016 г. до 11 063 броя. Приходите от продажби на живи животни са увеличени със 1,056 млн. лева, а продажбите на трупни меса намаляват с 16 хил. лева.
За изхранването на наличното поголовие са изразходвани 3890 тона комбинирани фуражни смески, на стойност 2,107 млн. лв.
Въпреки подобрените резултати, ръководството на свинекомплекса продължава да смята, че браншът е изправен пред рискове, свързани с високата цена на фуража и ниската продажна цена. Това води до постоянна задлъжнялост към доставчика на фураж и невъзможност на дружеството със собствени средства да извършва своите разплащания. Тази ситуация го изправя пред търсене на привлечени средства за разплащане на разходи, свързани с дейността му, се казва в доклада. Основен риск пред целия бранш е продължаващият внос на евтини меса и суровини за месопреработка и консумация на местния пазар.