Сериозен спад на изкупните цени на свинското месо през първото полугодие регистрира "Свинекомплекс Николово". Средната реализационна цена е 2,67 лева за килограм живо тегло и сравнена със същия период на миналата година, намалява с 0,68 лв./кг или с над 20 на сто, става ясно от предварителния, неодитиран финансов отчет на дружеството за периода януари-юни.
Угоените прасета се продават по 1,96 лева за килограм живо тегло при средно 2,49 лева за цялата 2017 г., а подрастващите - по 3,03 лв./кг, с 50 стотинки по-евтино отколкото преди три месеца. 
Цените на свинското месо в цяла България са паднали драстично в началото на тази година, като според експертите причините са две - свръхпроизводство у нас и засилен внос. Ситуацията прилича на тази през 2016 г., когато за първите 3-4 месеца цените у нас се задържаха ниски на фона на поскъпване на свинското месо в ЕС.
В резултат продажбите на "Свинекомплекс Николово" падат - реализацията в натурално изражение е със 7 тона по-малко спрямо предходната година. Приходите от продажби намаляват с близо 600 хил. лева до 2,1 млн. лева. Спадът спрямо същия период на миналата година е с 21 на сто. Наличните животни се увеличават със 149 броя до 10 816. 
За изхранването на наличното поголовие са изразходвани 2515 тона комбинирани фуражни смески, на стойност 1,347 млн. лв.
Въпреки срива на изкупните цени "Свинекомплекс Николово" завършва полугодието на 2018 година с печалба от 861 хил. лева. Тя обаче идва най-вече от отчетените финансови приходи в размер на 1,05 млн. лева, дължаща се на приключването на процедурата по упражняване правата по издадените от дружеството варанти. Както "Утро" писа, нито един от притежателите им не пожела да упражни правото си да закупи акции от дружеството и финансовите инструменти останаха неизползвани.
Ръководството на свинекомплекса продължава да смята, че браншът е изправен пред рискове, свързани с високата цена на фуража и ниската продажна цена. Това води до постоянна задлъжнялост към доставчика на фураж и невъзможност на дружеството със собствени средства да извършва своите разплащания. Тази ситуация го изправя пред търсене на привлечени средства за разплащане на разходи свързани с дейността му, се казва в доклада. Основен риск пред целия бранш е продължаващият внос на евтини меса и суровини за месопреработка и консумация на местния пазар. 
В последните месеци рязко се увеличи и опасността от проникване на африканска чума от огнищата в съседна Румъния. Въпреки взетите мерки рискът си остава, като дава още една причина за поевтиняване на свинското - множество дребни стопани колят и продават животните си, за да не се налага да ги умъртвяват след време.