Петър ГЕЦОВ
Сериозен ръст в изкупните цени на свинското месо позволяват на „Свинекомплекс Николово“ да завърши 2017 година с печалба от 418 хил. лева, става ясно от предварителния, неодитиран финансов отчет на дружеството за миналата година. Средната реализационна цена е 3,29 лева за килограм живо тегло и сравнена със същия период на миналата година се покачва с 0,77 лв./кг или с над 30 на сто. Угоените прасета се продават по 2,49 лева, подрастващите - по 4,05 лв./кг. 
През миналата година е нараснала и реализацията в натурално изражение - продадените живи прасета са със 71 тона повече спрямо предходната година. Така свинекомплексът успява да увеличи приходите си с 1,4 млн. лева и да завърши годината на плюс. 2016 г. дружеството финишира с 852 хил. лева счетоводна загуба.
Наличните животни в свинекомплекса намаляват с 469 броя спрямо 2016 г. до 11 434 броя. Приходите от продажби на живи животни са увеличени с 1,413 млн. лева, а продажбите на трупни меса намаляват с 16 хил. лева.
За изхранването на наличното поголовие са изразходвани 5137 тона комбинирани фуражни смески, на стойност 2,755 млн. лв.
Въпреки подобрените резултати, ръководството на свинекомплекса продължава да смята, че браншът е изправен пред рискове, свързани с високата цена на фуража и ниската продажна цена. Това води до постоянна задлъжнялост към доставчика на фураж и невъзможност на дружеството със собствени средства да извършва своите разплащания. Тази ситуация го изправя пред търсене на привлечени средства за разплащане на разходи свързани с дейността му, се казва в доклада. Основен риск пред целия бранш е продължаващият внос на евтини меса и суровини за месопреработка и консумация на местния пазар. Опасност има и от проникване на заболявания от огнища в района и гранични държави.