Сериозен спад на изкупните цени на свинското месо от началото на годината регистрира "Свинекомплекс Николово". Средната реализационна цена е 2,48 лева за килограм живо тегло и сравнена със същия период на миналата година намалява с 0,83 лв./кг или с над 25 на сто, става ясно от предварителния, неодитиран финансов отчет на дружеството за периода януари-септември.
Цените на свинското месо в цяла България са паднали драстично в началото на тази година като според експертите причините са две - свръхпроизводство у нас и засилен внос. В последните месеци предлагането се увеличи и заради масовото клане на отглежданите в селските дворове прасета, извършено принудително заради епидемията от африканска чума. А такова клане с цел намаляване на популацията и съответно риска от разпространение на заразата се извършва в почти цяла Европа. "Свинекомплекс Николово" не изостава от тази тенденция - отглежданите животни са намалени с 10 на сто и вече са под 10 хиляди. След такова масово клане цените нормално падат, но това не е добра новина, тъй като в един момент ще се получи дефицит и месото неминуемо ще поскъпне. 
В последните месеци угоените прасета се продават по 1,96 лева за килограм живо тегло при средно 2,49 лева за цялата 2017 г., а подрастващите - по 3,03 лв./кг, с 50 стотинки по-евтино отколкото преди три месеца, съобщава "Свинекомплекс Николово". В резултат приходите от продажби падат, макар реализацията в натурално изражение да е с 32 тона над миналогодишната. Продажбите намаляват с близо 1 млн. лева до 3,1 млн. лева. Спадът спрямо същия период на миналата година е с 24 на сто.  
За изхранването на наличното поголовие са изразходвани 3760 тона комбинирани фуражни смески, на стойност 2,038 млн. лв.
Въпреки срива на изкупните цени "Свинекомплекс Николово" завършва деветмесечието на 2018 година с печалба от 525 хил. лева. Тя обаче е само счетоводна и се дължи на отчетените финансови приходи в размер на 1,05 млн. лева от приключването на процедурата по упражняване правата по издадените от дружеството варанти. Както "Утро" писа, нито един от притежателите им не пожела да упражни правото си да закупи акции от дружеството и финансовите инструменти останаха неизползвани.
Ръководството на свинекомплекса продължава да смята, че браншът е изправен пред рискове, свързани с високата цена на фуража и ниската продажна цена. Това води до постоянна задлъжнялост към доставчика на фураж и невъзможност на дружеството със собствени средства да извършва своите разплащания. Тази ситуация го изправя пред търсене на привлечени средства за разплащане на разходи свързани с дейността му. Основен риск пред целия бранш е продължаващият внос на евтини меса и суровини за месопреработка и консумация на местния пазар.