Пчеларите ще получат още 1,38 милиона лева за справяне с последствията от нестабилните климатични условия, съобщи ДФ „Земеделие“. Средствата ще бъдат отпускани като първи транш по схемата de minimis. Условието е земеделските производители да запазят 90% от броя на пчелните семейства до 1 декември 2014 г.
Документи по схемата ще се подават от 12-и до 23 май 2014 г. в областните дирекции на ДФ „Земеделие“. Срокът за сключване на договорите и изплащане на помощта е от 2 до 20 юни 2014 г.
Управителният съвет на фонда е взел решение и за размера на ставките на глава животно по схемата de minimis за изхранване на преживни животни едър и дребен рогат добитък от основно стадо - крави, биволици, овце-майки и кози-майки. По схемата ще се отпускат по 28 лв. за биволици и крави и по 4 лв. за овце-майки и кози-майки. Общият бюджет за първи транш е 11 млн. лева, а условието - животновъдите да запазят 75% от броя на животните, за които е получена помощта до 31 декември 2014 г. Срокът за сключване на договорите и изплащане на помощта е от 8 до 23 май 2014 г.
Общият размер на помощите de minimis за един земеделски производител, както и за едно и също предприятие, не може да надхвърля левовата равностойност на 15 000 евро (29 337.45 лв.) за период от три данъчни години (2012 - 2014).