Дъщерните фирми увеличават печалбата на „Спарки“ за полугодието с 58 хиляди лева, показва консолидираният отчет на русенското дружество, оповестен в петък. Положителният финансов резултат за първите шест месеца на годината се увеличава на 338 хиляди лева. Така групата не само компенсира минуса с 1,78 млн. лева от първото тримесечие, но и излиза на плюс.
В консолидирания отчет на „Спарки“ влизат и резултатите на трите фирми „ЦПО Спарки“, „Приста Парк“ и „Сигма плюс“, в които дружеството има 100% участие. Тяхното участие в последните години е скромно, като финансовите показатели се определят от компанията-майка.
Както „Утро“ писа, за пръв път от 2008 г. насам „Спарки“ отчита счетоводна печалба. Машиностроителната фирма влоши рязко финансовото си състояние с началото на кризата. След като през 2008 г. дружеството отчете 3,5 млн. лева печалба, през 2009 г. то завърши с 11 млн. лева загуба и оттогава работи на минус 7 млн. лева загуба за 2010 г., 3,9 млн. за 2011 г. и 1,76 млн. за 2012 г. Броят на заетите във фирмата падна от над 800 през 2008 на почти 300 през 2009 г., а в последните две години плавно се увеличи до над 500 души.
През април русенската машиностроителна фирма успя да разсрочи за пореден път многомилионни задължения към две банки. Кредитите от над 18 млн. лева продължават обаче да тежат върху компанията, а над 17 млн. от тях са краткосрочни и трябва да бъдат изплатени в рамките на 12 месеца, ако не бъде договорено ново разсрочване.