Общият брой арендни договори, сключени през последните месеци, превишава с 15-20% този за същия период на 2012 г., съобщиха от „Русе ленд“. Като цяло ползвателите и собствениците на земеделска земя бяха по-активни в договарянето поради по-силната конкуренция между арендаторите от една страна и възможностите на собствениците да вземат доста по-високи ренти в сравнение с минали години. В повечето случаи те получаваха доста по-високи оферти за по-дългосрочни договори в сравнение с вариантите при едногодишни договори за наем на земя. Разбира се, това е нормално предвид желанието на арендаторите за по-предвидимо управление и инвестиране в земеделска земя. В последния месец обаче общата тенденция към покачване на договорените ренти се обърна предвид ниските изкупни цени на реколта 2013 г. и притесненията на ползвателите за очаквания лош финансов резултат.
Поради по-големия брой арендатори в Русенска и Разградска области собствениците постигнаха ренти средно около 50 лв./дка, а в някои общини като Сливо поле и Кубрат и до 60 лв./дка.
Малко по-високи ренти за нивите си ще получават догодина в Силистренска област - средно 65-70 лв./дка, а очакваните максимуми са отново в Добрич, Каварна и Шабла - между 90 и 100 лв./дка. Повечето от арендните договори в Добруджа обаче са дългосрочни и са в пряка зависимост от печалбата от земеделска земя. 
Нивите в Русенско се търгуват в широк диапазон между 650 и 1100 лева, като най-високи са цените в Сливо поле. Там са регистрирани и най-високите ренти, показва статистиката на „Русе ленд“.

Община Русе

Търсенето на земя в община Русе превишава предлагането, поради наличието на голям брой арендатори във всяко землище и конкуренцията между тях. Качеството на земята е много добро. Най-атрактивни землища са Мартен, Сандрово, Средна кула.
Средната цена за декар земеделска земя в община Русе е 850-900 лв. Средна рента за декар за 2012 г. е 50 лв.

Община Борово

Качеството на земята в община Борово е добро в повечето землища и е с малко по-ниско качество в Батин и Екзарх Йосиф. Най-атрактивни за инвестиции в земя са Брестовица и част от Горно Абланово.
Цените за декар земеделска земя в община Борово се движат между 650 и 750 лв.
Средната рента за декар земя за 2012 г. е 35 лв.

Община Бяла

Търговията на земя в община Бяла се характеризира с наличието на няколко по-големи арендатори, които диктуват и по-високи цени на земята. Нейното качество в повечето землища е много добро, а търсенето надвишава предлагането.
Цена за декар земеделска земя в община Бяла: 800 - 850 лв.
Средна рента за декар за 2012 г. - 45 лв.

Община Ветово

В община Ветово е много добро качество на земята в повечето землища. Голям инвеститорски интерес се наблюдава към землищата Писанец, Ветово и Глоджево.
Цена за декар земеделска земя в община Ветово: 800 - 850 лв.
Средна рента за декар земеделска за 2012 г. - 50 лв.

Община Две могили

В повечето землища на община Две могили цените са все още по-ниски, поради наличието на по-малко арендатори и заради по-ниското качество на почвите. Най-атрактивни са землищата Две могили и Батишница.
Цена за декар земеделска земя в община Две могили: 700-800 лв.
Средна рента за декар за 2012 г. - 35-40 лв.

Община Иваново

Терените в община Иваново са по-хълмисти, съответно и част от земята е с по-ниска категория. Най-атрактивни землища са Щръклево и част от Сваленик. Качеството на земята е добро.
Цена за декар земеделска земя в община Иваново: 700-850 лв.
Средна рента за декар за 2012 г. - 40 лв.

Община Сливо поле

В община Сливо поле цените на нивите са най-високи от цялата Русенска област, особено в крайдунавските землища, поради наличието на подпочвени води. Най-атрактивни за инвестиране са землищата на Сливо поле, Ряхово, Бръшлен, Бабово. Качеството на земите е много добро.
Цена за декар земеделска земя в община Сливо поле: 900-1100 лв.
Средна рента за декар за 2012 г. - 50 лв.

Община Ценово

Качеството на земята в община Ценово е добро. Най-атрактивни за инвестиции в земя са Ценово, Новград и Долна Студена.
Цена за декар земеделска земя в община Ценово: 700-750 лв.
Средна рента за декар за 2012 г. - 45 лв.