Числата от 62-и тираж на Тото 2:

6 от 49
I теглене: 29, 32, 37, 41, 43, 47.
II теглене: 3, 15, 30, 39, 42, 43.

---------------------

6 от 42
I теглене: 3, 5, 11, 15, 26, 27.

---------------------

5 от 35
I теглене: 7, 10, 23, 27, 32.
II теглене: 5, 15, 22, 31, 33.

---------------------

Тото Джокер
Печеливши позиции: 2, 5, 1.
Печеливши числа: 1, 7, 8.