Близо 350 безработни ще бъдат назначени на щат в битката срещу наводненията в Северозападна България. Това съобщи зам.-министърът на труда и социалната политика Росица Янкова. Тя отиде на място, аз да се запознае с пораженията и положението в момента. То е критично в общините Ружинци и Чупрене.
Хората от Гюргич се жалват, че нямат достъп до едноименния язовир, който е на 3 км над селото.

С Янкова са зам.-изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане (АСП) Янита Манолова и зам.-изпълнителният директор на Агенцията по заетостта (АЗ) Николай Николов. Екипът ще обходи най-засегнатите места.

Еднократно финансово подпомагане в размер до 325 лв. ще бъде отпуснато на всички лица и домакинства, които имат право на помощта съгласно Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане за покриване на инцидентно възникналите нужди след наводнение. Средствата се отпускат от Министерство на труда и социалната политика чрез Агенцията за социално подпомагане след извършване на социална оценка. Помощите ще се изплащат от дирекциите „Социално подпомагане“ във Видин и Чупрене.