Правителството отпусна допълнително 7.2 млн. лв. от бюджета на Министерството на труда и социалната политика за субсидирана заетост.

От средствата ще се възползват 5000 продължително безработни. Те ще бъдат включени за срок от 6 месеца на четиричасов работен ден в дейности, свързани с ремонт на второкласна и третокласна пътна мрежа, поддържане на гробищни паркове, на общински градини и паркове, охрана на общински сгради и училища, съобщи правителствената информационна служба.

Работодатели по програмата "От социални помощи към осигуряване на заетост" са общинските администрации.

За тази работа безработните получават по 40 лв. месечно, като предимно се наемат роми и хора, които са без работа в продължение на години.

Неотдавна роми от Кюстендил поискаха промяна в правилата по програмата, като настояха вместо по четири да работят по осем часа дневно, но за по-кратък период от време. По този начин според тях те ще могат да бъдат наемани временно и на други места, в противен случай целият ден им отива на вятъра. Особено през летния период те имат възможност да работят временно в селското стопанство. Очевидно обаче кабинетът няма намерение да променя правилата по програмата.

Според правителствената пресслужба програмата се очаква да постигане благоприятен ефект върху нивото на безработица и предотвратяване на риска от изпадане в бедност на лица от уязвими групи на трудовия пазар, особено в регионите с високо равнище на безработица.