Обществен съвет ще консултира областния управител Венцислав Калчев и ще подпомага дейността му. До 2 август в деловодството на администрацията се приемат писмени заявки за участие в него. Членове на съвета могат да бъдат представители на държавни и образователни институции, браншови организации, НПО-та, синдикати.
Идеята е да се повиши гражданският контрол и да се използва капацитетът на обществото. Заявките за участие могат да се изпращат и на електронен адрес [email protected].