Анкетьори на Териториалното статистическо бюро тръгват из областта, за да събират данни за доходите и условията на живот. Проучването е част от общоевропейски проект за изучаване на бедността и социалната изолация и се провежда по еднаква за всички държави методология.
От началото на месец април анкетьори ще посетят избрани на случаен принцип домакинства в областта в Русе, Борово, Бяла, Ветово, Две могили, Иваново, Сливо поле, Полско Косово, Смирненски, Чилнов, Баниска, Божичен, Щръклево, Красен, Сваленик, Николово, Червена вода, Ряхово и Караманово. Те ще се легитимират със служебна карта и са длъжни да пазят в тайна получената от тях информация, която ще служи само за целта на изследването.
За целите на проучването е формирана четиригодишна ротационна извадка от около 7000 домакинства от цялата страна, като всяка година се подменя част от тях. През 2014 г. някои от домакинствата, които са участвали в анкетата 4 последователни години, ще бъдат посетени още веднъж. Целта на тази промяна е да се получат по-добри оценки на продължителни явления - например, постоянен риск от бедност за по-продължителен период.